Met plezier betere resultaten bereiken met uw bedrijf

Als u als ondernemer er voor kiest om u te laten helpen bij het verbeteren van de prestaties en samenwerking in uw bedrijf dan verwacht u wel resultaat. Adviseurs met geweldige ideeën zijn er genoeg. Wat u nodig heeft, zijn acties die leiden tot de resultaten die u voor ogen heeft. Op deze webpagina leest u welke resultaten u kunt verwachten van mijn dienstverlening, mijn filosofie die daar de basis van is en mijn specifieke aanpak.

Van Deijck Awakening kan u helpen het volgende te bereiken:

Met plezier succesvol ondernemen. Uw organisatie draait soepel ook zonder dat u als ondernemer de hele dag aanwezig bent. Dat maakt het voor u mogelijk om met strategische onderwerpen bezig te zijn. Zoals ambassadeur zijn tussen uw bedrijf en uw klanten en als het nodig is betrekt u ook uw leveranciers bij de producten en diensten die u levert. Ook geeft u vorm aan nieuwe ontwikkelingen, nieuwe markten en nieuwe producten. De wereld staat immers nooit stil en u dus ook niet.

Ondernemen met ondernemende werknemers. Uw organisatie is een op elkaar afgestemd geheel. Iedereen werkt samen en neemt initiatief om gemeenschappelijke resultaten te bereiken en verbeteren. Problemen worden aangepakt en opgelost. De mogelijkheden van uw producten en diensten worden optimaal benut of zelfs uitgebreid waardoor u meer tevreden klanten heeft.

Weer een sterk A-merk. Uw producten zijn hebben hun de uitstraling, kwaliteit en unieke plek op de markt die past bij uw merk. Als bedrijf bent u in staat om beter te zijn dan de concurrentie en die ook voor te blijven. Door een effectief samenspel binnen uw organisatie en uw leveranciers staat uw merk stevig in de markt en heeft groeipotentieel.

Het potentieel van uw organisatie wordt benut. De kennis en ervaring binnen uw bedrijf wordt optimaal benut. De brede betrokkenheid van uw medewerkers in met name de voorbereidingsfase van de projecten is de basis voor uw succes. Door al in die eerste fase alle ideeën en mogelijkheden op een rij te zetten en op elkaar af te stemmen bereikt u makkelijker en sneller resultaat. En dat resultaat is vaak ook beter dan u vooraf gedacht had. Iedereen betrekken is de basis voor verbluffende resultaten.

Betrouwbare en soepele productielogistiek. Afspraak is afspraak. Uw producten worden op tijd geleverd en volgens afspraak met uw klant. Uw bedrijfs- en productieprocessen verlopen soepel en snel waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van uw organisatie. En als uw klant tijdens de productie toch nog iets wil veranderen dan heeft u snel in kaart wat er eventueel mogelijk is.

Samen sterk met uw supply chain. Samen met het netwerk van uw leveranciers, uw supply chain, kunt u snel inspelen op de vragen van uw klanten.  U combineert de mogelijkheden van uw eigen bedrijf met die van uw leveranciers waardoor uw klanten kunnen vertrouwen op een optimale invulling van hun vragen.

Mijn Filosofie

Een bedrijf ben je samen. Directie, management en medewerkers vormen de basis van een bedrijf. Veranderingen of vernieuwingen kunnen alleen tot positieve resultaten leiden als alle betrokkenen actief achter de veranderingen staan. Iedereen op het juiste moment betrekken en een open communicatie zijn hierbij de sleutel tot succes. Dat geldt ook voor de reguliere samenwerking.
Succesvol veranderen kost tijd
Veranderen kost tijd. Je kunt niet van het ene moment op het andere radicaal anders gaan samen werken. Dat leidt tot frustratie en hakken in het zand. Ik vind het van groot belang dat het tempo van verandering past bij de betrokken mensen. Een proces dat je het beste samen, als een geheel, door maakt. Dat geeft inzicht in elkaars mogelijkheden en versterkt de motivatie.
Een succesvolle onderneming is een samenwerkend geheel waarin iedereen elkaar versterkt. Dat is waarom ik altijd als allereerste op zoek ga naar de rode draad in uw onderneming waarbij open staan voor elkaars ideeën van het grootste belang is. Hierdoor worden uw producten en de processen waar ze mee tot stand komen steeds verbeterd. Het waarderen van ideeën is een bron voor inspiratie en initiatief. Door daar ook uw klanten en leveranciers bij te betrekken wordt het effect versterkt. Betere of nieuwe producten, sneller en eenvoudig produceren, een unieke marktpositie en met plezier werken worden als vanzelf mogelijk.

Mijn Aanpak

Mijn aanpak is flexibel. Van Deijck Awakening doorziet hierbij wat nodig is. Welke stappen op welk moment de juiste zijn en waar nog hobbels zitten die eerst genomen moeten worden. Waar versnellen of juist vertragen nodig is.
Ik maak veranderen prettig en inspirerend. Op een warme prettige en toch zakelijke wijze begeleid ik u en uw medewerkers in het veranderingsproces. Afwisseling, prikkeling en uitdaging zorgen voor de essentiële motivatie en inspiratie.
Maatwerk. Elke organisatie is uniek. U heeft behoefte aan een oplossing voor uw bedrijf. Die past bij u, uw organisatie en uw producten. Ik begeleid u en uw medewerkers bij het vinden van de rode draad, de essentie, waarbij u samen met uw medewerkers vorm geeft aan de veranderingen.

Wat maakt mij uniek

Ik heb passie voor het eenvoudig en met een hoge kwaliteit realiseren van de essentie. Datgene waar het in uw bedrijf echt om gaatWaarom moeilijk doen als het makkelijk en betrouwbaar kan. Ik haal samen met u de essentiële aspecten boven tafel die met de minste inspanning het hoogste resultaat behalen.
Anders kijken zonder dikke kostbare rapporten die toch maar in een kast verdwijnen, dat is wat ik doe om u te helpen uw resultaten te verbeteren.
Ik kijk naar de mensen, de onderlinge samenwerking, de producten, de processen en de onderlinge samenhang daarvan. Ik help u de essentie hiervan te organiseren en verbinden zonder dikke rapporten maar praktisch en met een direct effect hebbende aanpak.

U hebt nu een indruk gekregen van de resultaten die u kunt verwachten als u met mij samenwerkt, wat mijn filosofie en aanpak is. Lees hier wat ik concreet voor u kan doen: Brede aanpak