Mijn persoonlijke publicaties

Kennis mag voor iedereen beschikbaar zijn. Door kennis tot je te nemen, kennis te combineren en kennis te delen groeit onze gezamenlijke kennis en daarmee ons niveau van samenleven. Met dit doel heb ik in de loop der jaren onder andere een boek en een aantal artikelen geschreven die gepubliceerd zijn in vakbladen.

De inhoud van deze artikelen of delen daarvan mogen, met als bronvermelding “Frank-Jan van Deijck, www.vandeijckawakening.nl” aangevuld met de titel van het desbetreffende blad of via een link naar mijn website, vrij gebruikt worden. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan ontvang ik graag een bericht van u. Voel je vrij om de essentie van de artikelen in de praktijk te gebruiken. Ze waren en zijn nog steeds actueel. Voel je vrij om de essentie van de artikelen in de praktijk toe te passen. Ze waren en zijn nog steeds actueel. Ik wens je er veel succes en plezier mee.

De informatie over mijn compacte managementroman Briljant Samenwerken vind je op Boek Briljant Samenwerken

 

Facto Magazine
okt. 2010

Samen_een_breed_gedragen_doel_bereiken.pdf

In een project is samenwerken essentieel. Alleen door goed samenspel kan een optimaal resultaat bereikt worden. Dit vraagt om een actieve, respectvolle en volledige deelname van alle betrokkenen. De projectleider is als de diamantslijper die zorgt dat iedereen zijn kwaliteiten inzet en dat elke fase gezamenlijk wordt doorlopen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de communicatie en de balans in de inbreng van iedereen.

Facto Magazine
sep. 2010

Samen_sterk_in_aanbestedingen.pdf

Een juiste betrokkenheid, tijdige communicatie en besluiten leiden tot een geslaagd project. Een geslaagd project kenmerkt zich door de tevredenheid van de verschillende disciplines tijdens de contractduur en het relatief eenvoudige leveranciersmanagement. De investering in het tijdig starten en inbrengen van capaciteit, kennis en kunde in de projectfase betaalt zich dan ook dubbel en dwars uit in de gebruiksfase!

Deal

 

 

 

De_7Cs_van_een_effectieve_overheidsinkoop.pdf

Door op een gestructureerde wijze uitgaven te analyseren en inkoop te organiseren ontstaat er meer budgetruimte en kunnen goederen en diensten van hogere kwaliteit worden aangeschaft. Daarnaast kan op een optimale wijze worden voldaan en invulling gegeven aan de Europese aanbestedingsregels.

Vragen naar aanleiding van de publicaties kunt u sturen aan info@vandeijckawakening.nl. U ontvangt snel mijn reactie

In een samenwerking is het essentieel dat u weet met wie u dit doet. Wilt u meer over mij weten klik dan hier Mijn Credo